top of page
růžové květy

Detské srdce a detské sny

Sri Chinmoy

Praktické rady na tému, ktorá nie je len snom idealistu, ale životným krédom starostlivého rodiča: ako vychovávať svoje dieťa tak, aby vyrastalo s láskou k Bohu a so sebadávajúcim srdcom pre všetkých.

Pred mnohými rokmi som Sri Chinmoyovi položil otázku: “Je nejaká konkrétna vlastnosť, ktorú by sme mali vzývať, keď učíme svoje deti?” Jeho odpoveď bola stručná a nachádza sa v tejto knihe. Kľúčovým slovom jeho odpovede je “sebarozdávanie”. Pravdu povediac, vtedy som si nebol istý, čo to slovo znamená. Časom sa však pre mňa stalo nielen cieľom, ku ktorému smerujem, ale čoraz väčšmi aj spôsobom života. (– Atar –)

V tejto knihe Sri Chinmoy ponúka praktické rady v oblasti, ktorá nie je iba snom idealistov, ale aj životným cieľom starostlivých rodičov. Podporovať duchovný život dieťaťa tak, aby vyrastalo s láskou k Bohu a so sebarozdávajúcim srdcom. Pre rodičov nemusí byť ľahké naučiť dieťa meditovať alebo mu ustavične poskytovať svoj milujúci záujem popri každodenných povinnostiach. Môže to byť výzva, ako ponúknuť disciplínu a silu zároveň s láskou. Sri Chinmoy a jeho osvieťujúca filozofia to umožnili viac, než si vôbec dokážeme predstaviť. Deti, ktorých sa dotkla múdrosť Sri Chinmoya, stelesňujú milujúce srdcia a pokojný život, ktorý je podstatou pravej duchovnosti. Vo svojom živote pochopili vlastnosť sebarozdávania. Za toto my, rodičia, zostaneme navždy hlboko vďační.

Vnútorná a vonkajšia premena sa môže odohrať len vtedy, ak rodičia vynaložia vedomé úsilie na to, aby poskytovali sebe a svojim deťom duchovnú potravu. Moderná spoločnosť postavila naše deti do jednej z najneistejších situácií v histórii. Vo svojom každodennom živote sa stretávajú s pokušeniami, ktoré nikdy predtým nelákali tak mladých ľudí. V širšom zmysle mnohí ľudia majú skutočný záujem o prežitie našej planéty. Nikdy nebolo také potrebné, aby rodičia ponúkali svojim deťom neprestajnú lásku, ktorá v skutočnosti nie je ničím iným ako Božou Láskou.

Dieťa môžeme naučiť ako nájsť túto lásku v sebe, vo svojom vlastnom srdci. Potom sa dieťa stane krásnou kvetinou sebarozdávania. Ako hovorí Sri Chinmoy: “Ak dokážete inšpirovať láskou svoje dieťa, potom ono inšpiruje láskou niekoho iného. Mnohosť vzniká z jednotlivosti.”

160 strán

bottom of page