top of page
růžové květy

Krídla radosti

Sri Chinmoy

Kniha o radosti- ako radosť objaviť, udržať si ju a prehlbovať. Nájdete v nej praktické rady, príbehy a aforizmy, ktoré vám krok za krokom môžu pomôcť uvedomiť si jedno z najväčších tajomstiev života: „Hlboko v nás, ukrytá v našom srdci, žiari ticho a veľmi jasne naša duša, tá zvláštna iskra, ktorá spája všetky bytosti s ich božským Zdrojom- oceánom mieru, svetla a čistého šťastia.“

Život naplnený šťastím je najprirodzenejším želaním každého z nás. Kde je však jeho prameň, z ktorého by sme mohli kedykoľvek čerpať a dať svojej radosti nové krídla?

Sri Chinmoy, duchovný učiteľ a básnik, človek hlbokej múdrosti a vnútorného mieru, ponúka v tejto knihe takmer zázračne jednoduché kľúče k nekonečnej, pravej a trvalej radosti v našom živote. A navyše nám krok za krokom pomáha uvedomiť si jedno z najväčších tajomstiev života: hlboko v nás, ukrytá v našom srdci, žiari ticho a veľmi jasne naša duša, tá zvláštna iskra, ktorá spája všetky bytosti s ich božským Zdrojom – oceánom mieru, svetla a čistého šťastia.

Pre svoju prirodzenú jednoduchosť vám bude táto kniha príbehov, aforizmov a praktických rád blízkym spoločníkom na každý deň. Kľúč k naplnenému a harmonickému životu máme vo svojich rukách. Kniha vám prináša inšpirujúce úvahy, príbehy a meditácie pre vašu dušu. Nájdete v nej množstvo praktických rád, sprevádzaných príbehmi a inšpirujúcimi aforizmami. Krásny darček a blízky spoločník na každý deň.

Moji drahí priatelia, moji bratia a sestry, som človek modlitby, som študent mieru. Modlím sa k Nebeskému Otcovi, aby vyniesol do popredia všetky vaše božské vlastnosti a nesmierne ich zväčšil. Modlím sa k Bohu, aby každému z vás daroval posolstvo svojho sna, ktorým je mier. A tiež sa k Nemu modlím, aby vám dal radosť v nekonečnej miere. Cítim, že mier vo svete môže nastať prostredníctvom modlitby, meditácie a zasvätenej služby. Každý človek sa musí snažiť, aby robil druhých ľudí šťastnými, pretože len cez šťastie môžeme dosiahnuť mier. Ak dokážeme niekomu láskyplne a úprimne ponúknuť šťastie, tento človek bude mať voči nám len dobrú vôľu. Takže zo šťastia získavame mier a z mieru získavame šťastie. Tieto dve veci sú neoddeliteľné.

Nenávisť: láska v prestrojení
Nenávisť je skrytá podoba lásky. Nenávidieť môžete iba toho, koho si v skutočnosti prajete milovať, pretože keby ste k nemu boli úplne ľahostajní, nemali by ste dostatok energie ani pre to, aby ste ho nenávideli. Možno máte pocit, že niektorí ľudia na tomto svete sú veľmi zlí. Získavate však niečo, keď cítite, že nejaký človek je zlý, alebo keď ho nenávidíte? Práve naopak. Keď budete niekoho nenávidieť, stratíte v sebe niečo veľmi sladkého. Prečo by ste mali stratiť niečo veľmi cenného len preto, že chcete niekoho napraviť tým, že ho budete nenávidieť? Musíme byť múdri. Môžete si povedať, že niekto je veľmi zlý a že s tým musíte niečo urobiť. Nenávisť však nie je správna zbraň pre tento účel. Ak chcete použiť správnu zbraň, tú najúčinnejšiu zbraň, musíte vyniesť do popredia svoju lásku.
Možno si myslíte, že láska nie je silná zbraň, zatiaľ čo nenávisť je ako ostrý nôž. Nie. Láska je nekonečne mocnejšia ako nenávisť. Keď niekoho milujete, na povrch nutne vychádzajú jeho božské kvality. Ak sa k vám niekto zachová zle, ihneď ho chcete potrestať a udrieť. Čo sa stane potom, čo ho udriete? Vo vás je niečo, čomu sa hovorí svedomie. Toto svedomie vás bude hrýzť. Poviete si: “Čo som to urobil? Je pravda, že sa ku mne zachoval zle, ale ja som urobil tiež niečo zlé. O čo som lepší ako on?”

206 strán

bottom of page