top of page
růžové květy

Záhrada srdca

Sri Chinmoy

Od inšpirujúcej mystickej vízie, cez vyjadrenie duchovnej filozofie, až k praktickým technikám a radám, táto kniha prináša zrozumiteľný a ucelený úvod do umenia meditácie, v ktorej sa pravda vynára v tichu vo vnútri nášho vlastného srdca.

Kolekcia aforizmov rozdelená podľa tém: Šťastie, Srdce, Nádej, Inšpirácia, Meditácia, Myseľ, Úvahy, Hľadajúci a Sebadávanie.

Jedna z najpredávanejších kníh Sri Chinmoya “Záhrada srdca” je jedným z prvých knižných vydaní aforizmov pre verejnosť. Zbierka sa člení do kategórií, dekoratívne zdobených kaligrafickými vtáčikmi, ktoré vlastnoručne nakreslil autor tejto knihy. Jednotlivé témy dokážu čitateľa vniesť do fontány inšpirácie a radosti. Táto viazaná kniha dokáže byť ideálnym darčekom pre mnohých vo vašom okolí. Preložené z originálu Sri Chinmoy’s Heart-Garden, vydaného v Austrálii.

Každý z vybraných aforizmov v tejto zbierke je ako rozozvučaný himalájsky zvon, ktorý ozvenou prináša čitateľovi múdrosť dávnych, večných právd, preniknutých hlbokým pochopením moderného sveta. Utíšte teda svoju myseľ, prebuďte svoje srdce a nechajte sa naplniť touto ozvenou, ktorej zdrojom a zároveň cieľom je poznanie našej vlastnej duše.

Kiež sa múdrosť týchto aforizmov stane svetlom na životnej ceste hľadajúceho vnútri vás a bude vám prinášať radosť, súcit, inšpiráciu a – predovšetkým – schopnosť plne si uvedomiť krásu a jedinečnosť vášho osobitného poslanie v tomto svete.

132 strán

bottom of page