top of page

Ak máte záujem a niektorú z kníh alebo CD, nájdete ich v darčekových predajniach Madal Bal v Bratislave, Trenčíne a v Košiciach.

V týchto predajniach Vám taktiež poskytnú informácie o prebiehajúcich aktivitách: prednáškach, kurzoch, koncertoch, či behoch.

BRATISLAVA

Madal Bal
Obchodná 31, Bratislava

tel.: 02/ 212 92 090, 02/ 212 92 093

obchodna@madalbal.sk

TRENČÍN

Madal Bal
Štúrovo námestie 3, Trenčín

tel.: 032/ 6402 611

trencin@madalbal.sk

KOŠICE
Madal Bal

Hlavná 79, Košice

tel.: 055/ 6223 341

hlavna@madalbal.sk

abc
bottom of page