top of page

Meditačné cvičenia

Veganská mísa
Tip pre každého ako schudnúť

Každý deň môžete meditovať na to, aby ste schudli. Akonáhle začnete meditovať, musíte sa považovať za pierko. Môžete si pred seba dať pierko a cítiť, že ste týmto pierkom.

Pokiaľ bude vaša koncentrovaná sila vôle zameraná na pierko a zjednotíte sa s vedomím pierka, dokážete chudnúť bez ohľadu na to, čo jete. Vaším cieľom nie je byť ľahký ako pierko – ani náhodou! Pierko je len symbolom ľahkosti. Keď sa vám podarí mať v mysli nemennú predstavu, že ste ľahký, myseľ automaticky vyvinie tlak na fyzické.

Predstavivosť je veľmi mocná sila. Dokáže vám pomôcť.

Kundaliní jóga venku
Mantra pre fyzické zdravie

Ak ste fyzicky slabí, ak máte nedostatočnú fyzickú konštitúciu, môžete úprimne a oduševnene opakovať:

 

Tejohasi tejomayi dhehi
Viryamasi viryam mayi dhehi
Valam masi valam mayi dhehi

 

Do týždňa uvidíte vo svojom zdravotnom stave zmenu k lepšiemu. Slová tejto pradávnej sanskritskej mantry znamenajú:

 

Modlím sa pre dynamickú energiu,
modlím sa pre dynamickú energickosť,
modlím sa pre nezdolnú fyzickú silu.

Image by Jeremy Thomas
Dýchanie - kozmická energia

Predstavte si, že nevdychujete vzduch, ale kozmickú energiu. Cíťte, ako do vás s každým dychom vstupuje ohromná energia, ktorú využijete na prečistenie svojho tela, vitálna, mysle a srdca. Cíťte, že vo vašej bytosti nie je jediné miesto, ktoré by nebolo zaplavené prúdom kozmickej energie. Prúdi vo vnútri vás ako rieka, obmýva a očisťuje celú vašu bytosť. Pri výdychu potom cíťte, že zo seba vydychujete všetko smeti – všetky svoje nebožské myšlienky, temné predstavy a nečisté činy. Cíťte, že vydychujete všetko, čo vo vnútri svojho systému nazývate nebožským, čo nechcete považovať za svoje.

Image by Elisa Photography
Ako prestať kritizovať druhých

Keď máte pocit, že musíte niekoho kritizovať, najskôr trikrát nahlas zopakujte: „Možno má pravdu, možno má pravdu, možno má pravdu.“ Potom potichu trikrát zopakujte: „Má pravdu, má pravdu, má pravdu.“ Potom povedzte nahlas: „Na jeho mieste by som možno urobil to isté. Na jeho mieste by som možno urobil to isté. Na jeho mieste by som možno urobil to isté.“ Potom povedzte potichu: „Na jeho mieste by som urobil to isté. Na jeho mieste by som urobil to isté. Na jeho mieste by som urobil to isté.“

V tejto chvíli už zlosť stratila všetok svoj hlad, ktorý po vás mala, a nebude mať záujem vás zjesť. Opustí vás a pôjde inam klopať na dvere niekoho iného.

bolest hlavy
Cvičenie na prekonanie bolesti

Na vyliečenie bolesti by ste sa mali snažiť vzývať svetlo. Bolesť je koniec koncov určitý druh temnoty vo vnútri nás. Bolesť zmizne alebo je premenená na radosť, keď v nej začne pôsobiť vnútorné svetlo alebo svetlo zhora.

Pokročilí hľadajúci môžu v skutočnosti cítiť radosť v bolesti samotnej. Na to musí byť ale človek veľmi pokročilý. Vo vašom prípade by ste sa počas modlitby alebo meditácie mali snažiť priniesť zhora svetlo a cítiť, že bolesť je temnota vo vnútri vás.

Keď dole znesiete svetlo, bolesť bude buď osvietená a premenená alebo z vášho systému zmizne.

Palec nahoru
Posilnite svoje dobré myšlienky

V každom okamihu nás napádajú zlé myšlienky alebo nás inšpirujú dobré myšlienky. Každá myšlienka môže v našom živote pôsobiť ako atómová bomba. Keď nás napadne zlá myšlienka, budeme sa ju snažiť odhodiť. Pokiaľ nás napadne dobrá myšlienka, pokúsime sa ju rozšíriť a zväčšiť. Keď k nám skoro ráno pri meditácii príde jedna dobrá myšlienka, zväčšíme ju. Môže to byť myšlienka božskej Lásky – nie ľudskej, emocionálnej lásky, ale božskej, univerzálnej Lásky: „Milujem Boha, milujem celé Božie Stvorenie.“

Dítě drží ovoce
Sústreďte sa len na srdce

Tak ako sa môžete sústrediť na špičku prsta, na sviečku alebo na akýkoľvek iný fyzický predmet, môžete sa sústrediť aj na svoje srdce. Môžete zavrieť oči alebo sa pozerať na stenu, ale po celý čas myslite na svoje srdce ako na blízkeho priateľa. Keď sa toto „myslenie“ stane najintenzívnejším, až pohltí celú vašu pozornosť, vtedy ste sa dostali za bežné myslenie a vstúpili ste do koncentrácie. Fyzicky sa na svoje duchovné srdce nemôžete pozrieť, ale môžete naň zamerať všetku svoju pozornosť. Sila vašej koncentrácie potom postupne vstúpi do srdca a úplne vás vyvedie z kráľovstva mysle.

vyvažování hornin
Ako môžeme prekonať zlosť

Počas meditácie sa snažte zniesť zhora mier, vznešený a pevný. Vaším nepriateľom je zlosť. Nepriateľom zlosti je mier. Zlosť otvorene nenávidí mier. Keď budete oduševnene vzývať mier, zlosť vás bude nemilosrdne nenávidieť a nikdy do vás nevstúpi, do vášho života, vedome alebo nevedome.

Ešte jedna vec: než budete vzývať mier, desaťkrát odovzdajte svoj životný dych Vôli Najvyššieho. Vaše odovzdanie je vaša ochrana. Zlosť rovná sa nebezpečenstvu. Nezahrávajte sa s nebezpečenstvom – neustále sa hrajte s odovzdaním svojej duše, odovzdaním svojho srdca, odovzdaním svojej mysle a odovzdaním svojho tela.

Spisovatelství
Prekonanie slabých stránok

Pred spaním si na kúsok papiera napíšte všetky svoje slabosti. Potom ich nemilosrdne preškrtnite.

Pokiaľ žiarlite, napíšte na papier „žiarlivosť“. Potom si zapíšte všetky svoje ďalšie nebožské vlastnosti. Potom ich nanajvýš neľútostne preškrtnite. Týmto spôsobom tieto nebožské sily psychologicky a aj intuitívne oslabíte. Nech si myseľ uvedomia, že toto sú vaši nepriatelia.

Ide o okultný spôsob, ktorý ale môže vykonávať každý.

Image by Mitchell Griest
Dýchanie - niť pred nosom

Správne dýchanie je pri meditácii veľmi dôležité. Keď si sadáte k meditácii, snažte sa dýchať tak pomaly a ticho, ako je to len možné, takže keby vám niekto dal pred nos tenkú niť, ani by sa nepohla. Vydychovať sa potom pokúste dokonca ešte pomalšie, než ste sa nadychovali. Ak je to možné, urobte medzi koncom výdychu a začiatkom nádychu krátku prestávku. Pokiaľ to dokážete, na niekoľko sekúnd zadržte dych. Ale ak je to ťažké, nerobte to. Nikdy počas meditácie nerobte nič, čo by pre vás bolo fyzicky nepohodlné.

Light in the Sky
Meditácia na nesmiernosť oblohy

Majte oči napoly otvorené a predstavte si rozľahlú oblohu. Spočiatku sa snažte cítiť, že obloha je pred vami, neskôr skúste cítiť, že ste rozľahlí ako obloha alebo dokonca ste rozľahlou oblohou samou. Po niekoľkých minútach prosím zatvorte oči a pokúste sa vidieť a cítiť túto oblohu vo svojom srdci. Cíťte prosím, že ste univerzálnym srdcom a vo vnútri vás je obloha, na ktorú ste práve meditovali a s ktorou ste sa stotožnili. Vaše duchovné srdce je nekonečne rozľahlejšie ako obloha, ľahko preto oblohu dokážete obsiahnuť vo svojom vnútri.

Image by Jared Rice
Ako môžeme prekonať nervozitu

Keď ste nervózni, okamžite povedzte: „Moje meno je istota, môj život sa volá istota. Som nielen svojou istotou, ale aj Božou vševediacou Istotou.“

Potom sa zhlboka nadýchnite a povedzte: „Ach moje srdce, som s tebou. Nebuď nervózny. Ach moja myseľ, som s tebou. Nebuď nervózna. Ach moje vitálno, som s tebou. Nebuď nervózne. Ach moje telo, som s tebou. Nebuď nervózne.

Potom sa znova zhlboka nadýchnite a povedzte: „Moje telo je Božou vševediacou Istotou. Moje vitálno je Božou všeobjímajúcou Istotou. Moja myseľ je Božou všeosvecujúcou Istotou. Moje srdce je Božou všenaplňujúcou Istotou.“

bottom of page