top of page
Sri-Chinmoy_Meditation-in-Garden_01.jpg

Sri Chinmoy (1931-2007) veril, že mier a radosť, ktoré nám meditácia pomáha vyniesť na povrch, sú prirodzeným právom každého človeka. Od svojho príchodu do New Yorku z Indie roku 1964 ponúkal pradávne umenie meditácie ľuďom na celom svete prostredníctvom svojich prednášok, koncertov, výtvarného umenia, športových aktivít a verejných meditácií.

Integrálna životná filozofia Sri Chinmoya predstavuje spojenie vnútorného hľadania harmónie a mieru pomocou meditácie s aktívnym a dynamickým prístupom ku každodennému životu. Duchovná prax podľa neho neznamená odlúčenie od sveta, ale naopak jeho prijatie a prehĺbenie o vnútorný duchovný rozmer. Pevne veril, že vnútornú silu a širší potenciál, ktorý meditácia prináša, môžeme využiť vo všetkých oblastiach ľudského života, od športu po umeleckú tvorivosť. Sám strávil väčšinu svojho života odhaľovaním týchto skrytých možností prostredníctvom svojej intenzívnej tvorivosti v oblasti poézie, výtvarného umenia, hudby a atletiky.

Dielo a odkaz Sri Chinmoya dnes zastupuje Sri Chinmoy Centrum, spoločenstvo meditačných centier v 40 krajinách sveta. Sri Chinmoy nezaložil žiadne náboženstvo ani cirkev, snažil sa len inšpirovať ľudí k pozitívnej zmene životného štýlu, k jeho prehĺbeniu o vnútorný rozmer a využitie vnútornej sily na aktívny a vyrovnaný prístup ku každodenným starostiam a radostiam.

Sri Chinmoy.jpg

Sri Chinmoy: duchovný učiteľ

Sri Chinmoy je duchovný učiteľ, ktorý zasvätil svoj život službe ašpirujúcej ľudskosti. So všetkými svojimi oduševnenými ponukami – svojimi modlitbami a meditáciami, svojimi literárnymi, hudobnými a umeleckými dielami – sa Sri Chinmoy snaží inšpirovať ľudstvo.

aug_15_1977_writing_on_bus.jpg

Sri Chinmoy: autor

Sri Chinmoy má na svojom konte viac ako 1 600 kníh – poéziu, eseje, prednášky a besedy, aforizmy, príbehy, hry a odpovede na tisíce otázok.

Za viac ako 60 rokov zložil viac ako 150 000 básní a aforizmov. Mnohé z básní, ktoré zložil v ranej mladosti a dospelosti, sú publikované v jeho slávnej básnickej zbierke Moja flauta (1972).

Keď sa presťahoval na Západ, zložil viac básní v kratšom formáte, podobnom aforizmom.

goldenflute2-Kedarvideo-cropped.jpg

Sri Chinmoy: skladateľ a hudobník

Sri Chinmoy odohral v rokoch 1984 až 2007 takmer 800 koncertov povznášajúcej meditatívnej hudby. Sila a krása hudby Sri Chinmoya poskytla tisíckam ľudí na celom svete povznášajúci zážitok z pokoja a radosti, keď predvádzal svoje vlastné skladby na mnohých rôznych nástrojoch z rôznych kultúr.

aug_27_1979_47_miles_1_large.jpg

Sri Chinmoy: športovec

Sri Chinmoy bol od mladosti a po celý život vášnivým športovcom. V duchovnom spoločenstve, kde vyrastal, vynikal vo futbale a volejbale a bol špičkovým šprintérom. Počas dospievania bol tiež majstrom desaťboja.

Veril, že vyvážený životný štýl podporuje harmóniu a vnútorný pokoj. Jeho integrálny prístup k životu podporuje fyzickú zdatnosť a šport ako prostriedok osobnej transformácie.

sri-chinmoy-jharna-kala-smile.jpg

Sri Chinmoy: umelec

Sri Chinmoy bol plodný umelec. Svoje umelecké dielo nazval Jharna-Kala, čo v bengálčine, svojom materinskom jazyku, znamená „umenie fontány“. Názov odráža spontánny a nenútený charakter jeho umeleckých výtvorov, ktoré vychádzajú z vnútorného meditatívneho prúdu. Pri maľovaní Sri Chinmoy povedal, že nepoužíval myseľ na premýšľanie, ale nasledoval vnútornú inšpiráciu.

Galéria aktivít Majstra Sri Chinmoya

Odkazy na globálne stránky
Sri Chinmoy v rádiu CNN

 

24. novembra 1999 mal Sri Chinmoy rozhovor v rádiu CNN, kde odpovedal na osobné otázky moderátora. Tu si môžete prečítať tento rozhovor.

Redaktor: Sri Chinmoy, môžete nám povedať, čo sa snažíte vyjadriť svojim životom?

Sri Chinmoy: Som hľadajúci. Denne sa modlím k Bohu a meditujem na Boha. Zo života svojej modlitby a zo života svojej meditácie získavam inšpiráciu. Túto inšpiráciu sa svojim veľmi pokorným spôsobom snažím ponúkať ľudstvu.

Redaktor: Čo je to „srdce jednoty“, o ktorom hovoríte?

Sri Chinmoy: „Srdce jednoty“ znamená, že vy mi dávate svoje dobré vlastnosti a ja vám dávam svoje dobré vlastnosti. S radosťou mi ponúkate svoje božské vlastnosti a ja ponúkam s radosťou svoje božské vlastnosti vám. Keď máte jednotu a dobré pohnútky, dávate mi to, čo je vo vás najlepšie a ja dávam vám to, čo je najlepšie vo mne. Vymieňame si svoje dobré vlastnosti. To sa nazýva „srdce jednoty“.

Redaktor: Ako sa táto filozofia vzťahuje k vzpieraniu?

Sri Chinmoy: Cítim, že fyzické a duchovné musia kráčať spoločne, nemôžu byť oddelené. Keď sa modlíme a meditujeme, získavame energiu naviac, ktorú môžeme nazvať silou. Táto sila môže byť využitá k dobrým účelom. Ak môžem kohokoľvek na tomto svete inšpirovať, potom cítim, že môj život má zmysel. Svojim vzpieraním ponúkam svoju fyzickú silu k tomu, aby som inšpiroval ľudí.

Niektorí ľudia cítia, že fyzické je fyzické a duchovné je duchovné, sú ako severný a južný pól. Ja mám pocit, že to tak vôbec nie je. Pre mňa sú ako oltár a chrám. Keď sa modlíme k Bohu, potrebujeme oboje, chrám aj oltár. Chrámom je naše telo a oltárom je naša duša. Fyzické schopnosti tak musia ísť spoločne s duchovnými schopnosťami.

Keď dvíham ťažké, ťažké váhy – slony a podobne – snažím sa inšpirovať svojich spoluobčanov. Oni sa tiež môžu snažiť podobným spôsobom inšpirovať ostatných, a nemusí to byť zrovna vzpieranie. Môžu písať neobyčajné básne, skladať piesne alebo robiť niečo iného v akejkoľvek oblasti života. Táto inšpirácia tak nie je obmedzená iba na vzpieranie.

Redaktor: Zdá sa mi, že robíte veci, ktoré sa vymykajú normálnym vekovým hraniciam.

Sri Chinmoy: Áno, máte úplnú pravdu! Vek prestane vzdorovať. Tu neexistuje veková hranica. Keď sa modlíme a meditujeme, ideme ďaleko za pole pôsobnosti mysle, fyzickej mysle, ktorá spochybňuje naše schopnosti. Keď sa modlíme a meditujeme, stotožňujeme sa s niečím rozsiahlym a nekonečným. Preto neexistuje veková hranica, ale musíme ísť ďaleko za  pole pôsobnosti fyzickej mysle, ktorá nás zväzuje a v každom okamihu odrádza. Hovorí: „Nemôžeš robiť toto nemôžeš robiť tamto, je to pre teba nemožné.“ Ale keď sa modlíme a meditujeme, keď žijeme v srdci, neexistuje nič také, čo je nemožné.

Redaktor: Ako ste začali so vzpieraním?

Sri Chinmoy: Ako som povedal, som človek modlitby. Dostal som vnútorné posolstvo, aby som vstúpil do sveta vzpierania. Vzpieranie nebolo mojou silnou stránkou. Narodil som sa ako básnik a spevák. Potom tu na západe, v Amerike, som sa pustil do hrania na hudobné nástroje, skladanie piesní a tak ďalej.

Keď sa modlím a meditujem, získavam zvnútra posolstvá. Používam termín Vnútorný kormidelník. Môj vnútorný kormidelník mi nariadil, aby som začal vzpierať. V mladosti som bol – podľa našich úbohých indických merítiek – dobrý atlét. Nikdy som nepoužíval činky. Myslel som, že pokiaľ máte svaly, nemôžete byť dobrým atlétom. Ale teraz sa moja teória zmenila. Vidím, že svetoví šampióni majú skvelé svaly. Teraz mi môj vnútorný kormidelník nariadil, aby som mu slúžil skrz vzpieranie, v ktorom môžu byť  pozdvihnuté bariéry mysle.

Redaktor: Aj hudbu skladáte a ďalšie veci robíte preto, že dostávate vnútorný príkaz?

Sri Chinmoy: Áno, z rovnakého dôvodu. Kedykoľvek som požiadaný, píšem básne alebo skladám piesne, maľujem a podobne. Všetko, čo robím, robím na rozkaz svojho vnútorného kormidelníka.

Redaktor: Ste vy osobne spokojný, ak je niekto inšpirovaný vašim príkladom?

Sri Chinmoy: Áno, rozhodne. Keď poslúžim čo i len jedinému človeku, ak niekto dokáže prijať moju inšpiráciu, cítim sa neobyčajne spokojný. Ak poslúžim čo i len jedinému človeku, cítim, že je to obrovská pomoc vo zvyšovaní úrovne ľudstva. Čokoľvek robím na poli športu alebo atletiky – na mnohých miestach usporadúvame naše bežecké závody na dlhé vzdialenosti – všetko je to pre inšpiráciu. Čokoľvek, čo robí naša organizácia, má jediný zámer. Každý by mal byť inšpirovaný. Tak ako my sa pokúšame inšpirovať ostatných, i oni majú právo inšpirovať nás.

bottom of page