top of page

Kurzy meditácie

 

Pre všetkých záujemcov ponúkame prakticky zamerané bezplatné kurzy meditácie.

Na kurzoch sa môžete naučiť rôzne koncentračné a meditačné techniky, základné mantry a abecedu duchovnej disciplíny. Okrem cvičenia budeme hovoriť na témy hľadania vnútorného mieru, riešenia problémov, harmonizácie vzťahov a hlbšieho poznania seba samého.

Po naučení základov sa zameriame viac na tichú meditáciu, pokročilejšie jogínske techniky a témy ako hľadanie vlastnej duchovnej cesty, vzťah medzi Majstrom a žiakom a hľadanie zmyslu svojho života.

Kurzy meditácie sú organizované členmi Sri Chinmoy Centra na Slovensku, ktorí sa ako dobrovoľníci venujú aj organizovaniu koncertov duchovnej hudby, humanitárnych projektov a športových, predovšetkým bežeckých, podujatí. Členovia Sri Chinmoy Centra sú inšpirovaní učením a príkladom duchovného Majstra Sri Chinmoya, ktorý počas 43 rokov svojho života na Západe povzbudzoval k hlbšiemu poznaniu samého seba a odkrytiu svojho skutočného vnútorného potenciálu. Podľa jeho priania, v súlade s dávnou indickou tradíciou, sú všetky aktivity Sri Chinmoy Centra organizované zadarmo ako dobrovoľná služba verejnosti.

1. stretnutie
 • Úvod do meditácie

 • Cvičenie – koncentrácia na dych

 • Abeceda meditácie

 • Cvičenie – mantry na mier, ochranu a premenu

 • Meditácia a hľadanie zmyslu života

2. stretnutie
 • Utíšenie myšlienok

 • Cvičenie – koncentrácia na plameň sviečky

 • Rozdiel medzi mysľou a srdcom

 • Cvičenie – mantry buddhistickej, védickej a kresťanskej tradície

 • Hudba a meditácia

3. stretnutie
 • Meditácia v dennej praxi

 • Cvičenie – nadychovanie mieru, radosti, čistoty a sily

 • Vedomie a jeho stupne

 • Cvičenie – meditácia na hudbu

 • Úloha duchovného Majstra
   

lotus_petals_wide.jpg

Ako prebiehajú kurzy meditácie

Meditačné kurzy, ktoré organizujeme, sú rozdelené na 3 častí. Nie je samozrejme nutné, aby ste absolvovali všetky časti kurzu. Ak absolvujete 1. časť kurzu a budete cítiť, že vám to stačí, môžete ďalej v meditačnej praxi pokračovať sami, je to len na vás.

 • 1. časť
  je venovaná základom meditácie, rozvinutiu si meditačných návykov a príprave k tomu, aby účastníci boli schopní samostatne praktizovať meditáciu doma

 • 2. časť
  je venovaná všetkým záujemcom, ktorý absolvovali 1. časť a radi by pokračovali ďalej v prehlbovaní duchovného spôsobu života a duchovnej disciplíny, podľa filozofie Sri Chinmoya

 • 3. časť
  záverečná, je pre hľadajúcich, ktorí vnútorne cítia, že duchovná cesta srdca a filozofia Sri Chinmoya sú tým pravým pre ich duchovný rozvoj a rozhodli sa nasledovať  cestu Sri Chinmoya

ČO SA NA KURZE NAUČÍTE?

 • Techniky dýchania – ako využiť kľudné dýchanie na odstránenie emočného ohňa a myšlienok

 • Mantry 

 • Meditácia na srdcové centrum – sústredenie sa na srdcové centrum, najbezpečnejšie a najefektívnejšie energetické centrum (čakra)

 • Techniky vizualizácie – vedené meditácie na vyvolanie mieru a rozšírenie vnútornej „krajiny“

 • Životné návyky – často si plne uvedomujeme naše vlastné deštruktívne návyky a tendencie, ktoré neustále prinášajú nepokoj do nášho života. Na kurzoch sa s vami podelíme o metódy na uvedomenie si a transformáciu zlých návykov, spolu s tajomstvami ako „plávať“ v súčasnom náročnom životnom štýle

Po ukončení základného všeobecného kurzu je možnosť pokračovať v nadväzujúcom, pokročilejšom kurze, ktorý je zameraný na budovanie duchovnej disciplíny a hlbšie prežívanie duchovného života, na základe učenia duchovného majstra Sri Chinmoya.

bottom of page