top of page
Sri-Chinmoy-books_1.jpg

Sri Chinmoy

1931 - 2007

Sri Chinmoy (1931-2007) veril, že mier a radosť, ktoré nám meditácia pomáha vyniesť na povrch, sú prirodzeným právom každého človeka. Od svojho príchodu do New Yorku z Indie roku 1964 ponúkal pradávne umenie meditácie ľuďom na celom svete prostredníctvom svojich prednášok, koncertov, výtvarného umenia, športových aktivít a verejných meditácií.

Integrálna životná filozofia Sri Chinmoya predstavuje spojenie vnútorného hľadania harmónie a mieru pomocou meditácie s aktívnym a dynamickým prístupom ku každodennému životu. Duchovná prax podľa neho neznamená odlúčenie od sveta, ale naopak jeho prijatie a prehĺbenie o vnútorný duchovný rozmer. Pevne veril, že vnútornú silu a širší potenciál, ktorý meditácia prináša, môžeme využiť vo všetkých oblastiach ľudského života, od športu po umeleckú tvorivosť. Sám strávil väčšinu svojho života odhaľovaním týchto skrytých možností prostredníctvom svojej intenzívnej tvorivosti v oblasti poézie, výtvarného umenia, hudby a atletiky.

Dielo a odkaz Sri Chinmoya dnes zastupuje Sri Chinmoy Centrum, spoločenstvo meditačných centier v 40 krajinách sveta. Sri Chinmoy nezaložil žiadne náboženstvo ani cirkev, snažil sa len inšpirovať ľudí k pozitívnej zmene životného štýlu, k jeho prehĺbeniu o vnútorný rozmer a využitie vnútornej sily na aktívny a vyrovnaný prístup ku každodenným starostiam a radostiam.

Sri Chinmoy Centrum na Slovensku organizuje meditačné kurzy už od roku 1991. Od tej doby navštívili naše kurzy tisícky ľudí. Pre mnohých z nich se meditácia stala súčasťou ich každodenného života.

Kurzy meditácie, humanitárna pomoc, koncerty, výstavy, bežecké či atletické podujatia sú len časťou mnohých aktivít, ktorými Centrá Sri Chinmoya ukazujú, že duchovné hľadanie a moderný život môžu ísť spolu v harmonickom súlade. Snažia sa tak inšpirovať a povzbudiť aj iných k rozvoju svojej vlastnej duchovnosti a rozšíreniu svojho každodenného života o duchovný rozmer.

bottom of page