top of page
Akshaya_2023-09_banner-1500x400.jpg
Ashirvad_ banner-na-web-1500x400.jpg
CKG-power-of-love.jpg

Sri Chinmoy je duchovný učiteľ, ktorý zasvätil svoj život službe ľudstvu. Počas svojich 43 rokov, ktoré prežil na západe, sa snažil inšpirovať a slúžiť ľudstvu svojimi oduševnenými modlitbami, meditáciami a svojou literárnou, hudobnou a maliarskou tvorbou.

Veríme, že jednoduchosť, čistota a svetlo Sri Chinmoya Vás na týchto stránkach bude inšpirovať.

Sri Chinmoy Centrum na Slovensku organizuje meditačné kurzy už od roku 1991. Od tej doby navštívili naše kurzy tisícky ľudí. Pre mnohých z nich se meditácia stala súčasťou ich každodenného života.

Ľudia, inšpirovaní životom a filozofiou Sri Chinmoya založili Centrá Sri Chinmoya v mnohých krajinách sveta. Od roku 1991 pôsobia Centrá Sri Chinmoya aj v Slovenskej republike. Kurzy meditácie, humanitárna pomoc, koncerty, výstavy, bežecké či atletické podujatia sú len časťou mnohých aktivít, ktorými Centrá Sri Chinmoya ukazujú, že duchovné hľadanie a moderný život môžu ísť spolu v harmonickom súlade. Snažia sa tak inšpirovať a povzbudiť aj iných k rozvoju svojej vlastnej duchovnosti a rozšíreniu svojho každodenného života o duchovný rozmer.

Meditácia neznamená iba päť alebo desať minút ticho sedieť. Vyžaduje si vedomé úsilie. Musíme prinútiť myseľ, aby sa stíšila a ukľudnila. Zároveň však musí byť natoľko pozorná, aby nedovolila vojsť rozptyľujúcim myšlienkam, či túžbam. Keď dokážeme myseľ ukľudniť a stíšiť, ucítime, ako v našom vnútri svitá nové stvorenie. Ak je myseľ prázdna a kľudná a z celej našej bytosti sa stane prázdna nádoba, naša vnútorná bytosť môže pozvať nekonečný mier, svetlo a blaženosť, aby do tejto nádoby vstúpili a naplnili ju. To je meditácia.

Pravda je vo všetkom,
ale láska je všetko.

                                   —SRI CHINMOY

Každý z nás je hľadajúci,
kráčajúci po Ceste Večnosti,
ktorá nemá začiatok ani koniec.

                                 —SRI CHINMOY

bottom of page